loading-img

Mobil İmza Desteği

Türkiye'de mobil imza hizmeti veren tüm GSM operatörleri ile tam uyumlu mobil imza desteği. (Turkcell, Vodafone ve Turk Telekom)

İmza Süreçleri

Sıralı ve paralel olacak şekilde detaylı olarak e-imza, mobil imza ve dijital imza süreçleri oluşturulabilir.

Dağıtım Kanalları

İmza süreci tamamlandıktan sonra E-Posta, FTP, SFTP, Google Drive, Yandex Drive, DropBox gibi kanallara dağıtım olarak sağlanır.

Yasal Zaman Damgası

Türkiye'de geçerli tüm elektronik sertifika hizmet sağlayıcı firmlarından yasal zaman damgası desteği.

Tarayıcı Bağımsız

MacOS (safari, chrome, firefox, opera)
Windows (chrome, firefox, opera) tarayıcılarında eklenti desteği bulunmaktadır.

Hızlı İmzalama

Yüksek sayıda dosyalara aynı anda ve hızlı bir şekilde ayrık imza atabilme desteği.

Bağlantı istek adresi

Yapılan tüm istekler aşağıda belirtilen adrese iletilmelidir.

https://belge.etikimza.com/api/

Kimlik Doğrulama

                      
            Method	  : POST 
            ContentType	: application/json
            Url		  : Auth
            Request   :
                    {
                      uid:string
                      Pwd:string
                    }
            
            Request Sample:
                    {
                      uid:"luffy@leafinbox.com", 
                      pwd:"123456"
                    }

            Response:
                    {
                      StatusText:String,
                      StatusCode:int,
                      AuthToken:string
                      ExpireAt:Date
                      IsAuthenticated:bool
                    }
          
        

Kimlik Doğrulama - Örnek Cevap

                      
                {"AuthToken":"UGa8aKasasmLqBpw2k1is0GK2499NI8kY546kQVWNQ3NIBVW","ExpireAt":"2019-10-21T17:01:45.699682Z","ExpireIn":21600,"IsAuthenticated":true,"StatusText":"Success","StatusCode":0,"Status":0}
              
             

Doküman Yükleme

                      
                    Method	: POST 
                  ContentType	: multipart/form-data
                  Header		: Authorization:(AuthToken)
		                    
												: Content-Disposition:attachment;name=FileKey_Value;filename= FileName;	
												OR
												: Content-Disposition:attachment;name=file;filename=FileName;filekey=FileKey_Value	
												
                    Url		:startfile

                    Response:
                        { 
                          StatusText:String,
	                        StatusCode:int,
	                        Files:[
		                          {
                                FileName:string
                                FileKey:string,
                                TempName:string
                               }
                             ]	
                        }

                   Not: Birden çok dosya yüklemelerinde dosya ayrıştırmanız gerekiyorsa FileKey gereklidir. 
                   (1000 dosya yükleyip birini silmeniz gereken durumlarda hangi dosya olduğunu FileKey ile belirtmeniz gerekir.)
          
        

Süreç Başlatma

                      
                    Method 	: POST				
                  ContentType	: application/json
                    Url		: start
                  Header		: Authorization:(AuthToken)
                    Request	:
	                      {
		                      EntegrationKey:string
		                      UseTimeStamp:bool(Optional)
		                      Subject:string
		                      SubjectDetail:string
		                      ParallelSignature:bool
                          SignatureType:string	(“PadES” or ”CadES”)
                          Signers:[
                               {
	                              Index:String(optional)
                                FullName:string
                                EMail:string
                                SignType:string(“eSign” or ”digitalSignature”)
                                Step:int(optional)	
                                AlternativeIndex:String(optional)
                                SignatureText:string
                                ShowSignatureText:bool(optional)
				                        Locations: (optional)
                                [
			                           {
                                  FileKey:string
                                  PageNumber:string
                                  Left:int
                                  Top:int
                                  Width:int
                                  Height:int
                                 }   		
                                ]	
                                }
 		                          ],
                           Files:[
		                           {
                                FileName:string
                                FileKey:string,
                                TempName:string
                               }
                              ],
                       Distributions:
                              [
                               { 
                                 FullName:string
                                 EMail:String	
                                 FileKeys: (optional)
                                    [
					                            string
                                    ]
                               }
                              ]
                         }
	                  Response:	
                        { 
                          StatusText:String,
                          StatusCode:int
                        }
                
              

Süreç Başlatma - Örnek İstek

                      
                    {"AuthToken":"7OIUI4IWIUcL0nwB43SyPO1hplffSAFIkOFw3rcDPultF5r","Distributions":[{"FullName":"Suna Erbil","EMail":"suna.erbil@leafinbox.com","FileKeys":null}],"EntegrationKey":"testIlslemNo-637072654547456342","ParallelSignature":false,"SignatureType":"pades","Signers":[{"Index":"0","FullName":"Suna Erbil","EMail":"suna.erbil@leafinbox.com","SignType":"eSign","Step":1,"AlternativeIndex":null,"Locations":[{"FileKey":"file-test","PageNumber":"All","Left":-160,"Top":-70,"Width":120,"Height":50},{"FileKey":"file-multi","PageNumber":"0","Left":12,"Top":12,"Width":120,"Height":50}],"SignatureText":"Signed By Mavore","ShowSignatureText":true},{"Index":"1","FullName":"Sami Tezcan","EMail":"sami.tezcan@leafinbox.com","SignType":"eSign","Step":2,"AlternativeIndex":null,"Locations":[{"FileKey":"file-test","PageNumber":"1-3,6","Left":160,"Top":12,"Width":120,"Height":60},{"FileKey":"file-multi","PageNumber":"-1","Left":160,"Top":12,"Width":120,"Height":60}],"SignatureText":null,"ShowSignatureText":null}],"Subject":"Sign Test","SubjectDetail":"My signature test files","Files":[{"FileKey":"file-test","TempName":"44f8d100-9688-4dfc-ab04-a404fce422cc.pdf","FileName":"test.pdf","ContentType":"application/pdf"},{"FileKey":"file-multi","TempName":"36ed2f53-2e56-4094-8cf6-ac12c55cc591.pdf","FileName":"testMultipage.pdf","ContentType":"application/pdf"}]}
                  
                

Süreç Başlatma - Örnek Cevap

                      
                   {"StatusText":"Success","StatusCode":0,"Status":0}
                
                

Durum Sorgulama

                      
                    Method	: POST 
                  ContentType	: application/json
                  Header		: Authorization:(AuthToken)
                    Url		: state
                    Request	: { EntegrationKey:string}

                    Response	:
                      {
                       StatusText:String,
                       StatusCode:int
                      SignerStates:
                            [
                              {
                              SignerCode:string
	                              ApiUrl:string
                               ShareUrl:string
                                 Index:int
                           AlternativeIndex:int(optional)
                                 Step:int
                               FullName:string
                               ReadDate:date (optional)
                             CompletedDate:date(optional)
                               IsActive:bool
                              }	
                            ]
                      ActiveSigners:
 	                          [
                               {
                                SignerCode:string
	                                ApiUrl:string
                                 ShareUrl:string
                                   Index:int
                             AlternativeIndex:int(optional)
                                   Step:int
                                 FullName:string
                                 ReadDate:date (optional)
                               CompletedDate:date(optional)
                                 IsActive:bool
 	                             }
                            ]

                      }
                
              

Durum Sorgulama - Örnek Cevap

                      
                  {"ActiveSigners":[{"SignerCode":"MKIPI6IdIwbv483WMKoTbwrNcLCCqeUONM","ApiUrl":"http://localhost:2588/Sign?code=MKIPI6IdIwbv483WMKoTbwrNcLCCqeUONM","ShareUrl":"https://sign.leafinbox.com/LeafInboxSigning/SignDocument?code=MKIPI6IdIwbv483WMKoTbwrNcLCCqeUONM","Index":101426,"AlternativeIndex":null,"Step":1,"FullName":"Suna Tezcan","ReadDate":null,"CompletedDate":null,"IsActive":true}],"SignerStates":[{"SignerCode":"MKIPI6IdIwbv483WMKoTbwrNcLCCqeUONM","ApiUrl":"http://localhost:2588/Sign?code=MKIPI6IdIwbv483WMKoTbwrNcLCCqeUONM","ShareUrl":"https://sign.leafinbox.com/LeafInboxSigning/SignDocument?code=MKIPI6IdIwbv483WMKoTbwrNcLCCqeUONM","Index":101426,"AlternativeIndex":null,"Step":1,"FullName":"Suna Tezcan","ReadDate":null,"CompletedDate":null,"IsActive":true}],"StatusText":"SignInprogress","StatusCode":11,"Status":11}  
                
                

Belge Listeleme

                      
                    Method	: POST 
                  ContentType	: application/json
                  Header		: Authorization:(AuthToken)
                    Url		: files
                    Request	: 
                          { 
                            EntegrationKey:string
                          }
                    Response:
                          {
                            StatusText:String,
                            StatusCode:int
                            Files:
                              [
                                { 
                                 FileName:string
                                 FileKey:string
                                }	
                              ]
                          }

          
                

Belge İndirme

                      
                      Method	: POST 
                    ContentType	: application/json
                    Header		: Authorization:(AuthToken)
                      Url		: file
                      Request :
                           {
	                          EntegrationKey:string
	                          FileKey:string
                           }
                      Response: binary data
                
             

Yeniden E-Posta Gönderimi

                      
                  Method	: POST 
                ContentType	: application/json
                Header		: Authorization:(AuthToken)
                  Url		: resendmail

                  Request	:	
                        { 
                          EntegrationKey:string, 
                          SignerCode:string
                        }
                  Response:
                        {
                          StatusText:String,
                          StatusCode:int
                        }
                
              

Belge Doğrulama

                      
                   Method	: POST 
                ContentType	: application/json
                Header		: Authorization:(AuthToken)
                  Url		: validate

                  Request	:	
                        { 
                          EntegrationKey:string, 
                          FileKey:string
                        }
                  Response:
                        {
                          StatusText:String,
                          StatusCode:int 
                          SignatureType:string
                          Signers:
                              [
  	                            Index:int
	                            Reason:String
	                            Location:string
	                            SignDate:string
	                            SignerSubject:string
	                            SignerName:string
	                            SignerSubjectSerial:string
	                            TimestampDate:string
	                            SignerCertSerialHex:string
	                            SignerCertBase64:string
	                            IsVerified:bool(optional)
	                            ValidationError:string
                              ]
                        }

                
              

Belge Doğrulama İptali

                      
                        Method	: POST 
                      ContentType	: application/json
                      Header		: Authorization:(AuthToken)
                       Url		: removevalidation
                        Request	:	
                              { 
                                EntegrationKey:string, 
                                FileKey:string
                              }
                        Response:
                              { 
                                StatusText:String,
	                              StatusCode:int	 	
                              }

                        
                      

Doküman Ekleme

                      
                   Method	: POST 
                   Method	: POST 
                ContentType	: multipart/form-data
                Header		: Authorization:(AuthToken)
		                  : Content-Disposition:attachment;name=FileKey;filename=FileName;filekey=FileKey	
                Url	    	: appendfiles

                  Request1:{ EntegrationKey:string } FileData
                  Request2: url=> appendfiles?entegrationkeys = FileData

                  Response:
                        { 
                          StatusText:String,
	                        StatusCode:int,
	                           Files:[
		                             {
                                  FileName:string
                                  FileKey:string,
                                  TempName:string
                                  }
                                ]	
                        }